Teritoria umění 2023

Teritoria umění je odborná konference doktorandů uměleckých oborů vysokých škol, kterou od roku 2014  pořádá AMU ve spolupráci s AVU, UMPRUM, JAMU a dalšími uměleckými VŠ. Prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Konference Teritoria umění 2023 (2.-3. 11.) se zaměří na umělecký výzkum

Na umělecký výzkum se zaměří 10. ročník Odborné konference doktorandů
a doktorandek uměleckých oborů Teritoria umění, kterou organizuje Centrum pro doktorská studia AMU ve spolupráci s JAMU, UMPRUM a AVU. 

Konference se koná 2. – 3. listopadu v prostorách DAMU (Hallerův sál a Studio Řetízek, Karlova 26, 116 65 Staré Město). Letos nabídne 4 bloky studentských prezentací, kulatý stůl zástupkyň*zástupců uměleckých škol týkající se výzkumu na jejich institucích, keynote přednášku profesora Tony Fishera What is a Practice?: The Conflict between Art Practices, Institutions, and Theory nebo praktický seminář k Research Catalogue. 

Konference je otevřená všem doktorandům*dkám, studentům magisterského studia i celé akademické obci. 

Registrovat na konferenci se můžete ZDE.


Program 

Čtvrtek 2. listopadu 2023
Hallerův sál, DAMU

9.30
registrace účastníků*nic, káva, čaj

9.50 – 10.00
Zahájení konference

prezentace Centra doktorských studií AMU
Jindřiška Bláhová, vedoucí Centra pro doktorská studia AMU

10.00 – 11.30     
Blok 1: Dobrá rozhodnutí. Politika, pedagogika, tvorba

 • Andrea Culková (FAMU): Kolektivní moudrost: občanská shromáždění pro dobré vládnutí
 • Tereza Reichová (FAMU): Vědomá režie: jak budovat režijní kondici studentstva
 • Anna Chrtková (DAMU): Nehmotná scénografie: vztahové struktury jako základ dobrých prostorů
 • Tomáš Janáček (FAMU): Špatné rozhodování: utváření postav v současné české seriálové tvorbě

11.30 – 12.00         
Přestávka na kávu

12.00 – 13.30    
Centrum pro doktorská studia uvádí:

Tony Fisher (Royal Central School of Speech & Drama, University of London) 
What is a Practice?: The Conflict between Art Practices, Institutions, and Theory
v anglickém jazyce, bez tlumočení
moderátorka a respondentka: Alice Koubová

13.30 – 14.30         
Přestávka na oběd (foyer u Studia Řetízek)

14.30 – 16.00     
Blok 2: Technologie, moc, fikce

 • Matěj Pavlík (FAVU VUT): Para normalizace: Techniky a technologie na kompenzaci bezmoci 
 • Ondřej Trhoň (AVU) a Filip Hauer (AVU): Temporality pracovní ideologie otevřeného herního světa: případová studie Elden Ringu a Genshin Impactu
 • Nikol Nováková (DAMU): Možnosti fikce v životopisných rozhlasových dílech
 • Daniela Peclová (JAMU): Využití technologie nízkolatenčního streamingu v oblasti hudebního vzdělávání    

16.00 – 16.30        
Přestávka na kávu

16.30 – 18.00    
ArteActa a Public Space Lab uvádějí: Formy temporary use v performativní praxi 

Thomas Bourdaud (Plateau urbain, FR), Viktor Fuček (Banská Bystrica, Vídeň), Markéta Kinterová (FAMU), Jan Trejbal, Tereza Nováková, Zuzana Stejskalová (Public Space Lab, Praha)
v anglickém jazyce, bez tlumočení

18.00     
Zakončení prvního dne sklenkou vína (foyer u Studia Řetízek)

19.30    
Off-program: divadelní představení Encyklopedie ničeho (režie Tinka Avramova), Divadlo Disk, DAMU


Pátek 3. listopadu 2023    
Studio Řetízek, DAMU

9.30    
Káva, čaj, zahájení konference

10.00 – 11.30    
Blok 3: Paměť a identita

 • Veronika Soukupová a kolektiv (UMPRUM): (Ne)moc paměti
 • Martin Kámen (AVU): Queer Collective Memorial (QCM) Smrt a truchlení v queer umění, archeologie paměti queer kultury, spektrální nekropolitika 
 • Kristýna Laníková (AVU): Politika intimity. Ženská zkušenost jako praxe prolínání
 • Thu Huong Pham (UMPRUM): Soužití Vietnamců a Čechů v interkulturním veřejném prostředí

11.30 – 11.45        
Přestávka na kávu

11.45 – 13.00    
Kulatý stůl: Mapování výzkumu na uměleckých školách 

 • Alice Koubová (DAMU)
 • Helena Bendová (FAMU)
 • Sylva Stejskalová (HAMU)
 • Monika Mitasova (VŠVU)
 • Hana Průchová (JAMU)
 • Zdeněk Bezecný (UMPRUM)

13.00 – 13.30    
Přestávka na občerstvení (foyer u Studia Řetízek)

13.30 – 15.00    
Blok 4: Tělo, pohyb, publikum

 • Markéta Roth Elbová (HAMU): Tělo a pohyb v imaginaci – Franklinova metoda 
 • Petr Hora (HAMU): Možnosti použití nonverbálních hlasových prostředků v hudbě  
 • Martina Koval (VŠMU): Divadelné interpretácie židovskej ženy a ich premeny v kontexte slovenských dejín
 • Olga Ziebińska (DAMU): Divadelní tvorba se specifickou skupinou

15.00 – 15.15        
Přestávka na kávu 

15.15 – 16.00    
Seminář Research Catalogue/Mezinárodní databáze pro umělecký výzkum 

Radek Hylmar, Tobiáš Kolmačka (FAMU)

16.30 – 17.30
Možnost individuálních konzultací studentů/tek v knihovně DAMU
 

16.00     
Zakončení konference