Teritoria umění 2024

Teritoria umění je odborná konference doktorandů uměleckých oborů vysokých škol, kterou od roku 2014  pořádá AMU ve spolupráci s AVU, UMPRUM, JAMU a dalšími uměleckými VŠ. Prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Zastřešujícími tématy konference pro rok 2024 jsou Umění a moc a Umělecký výzkum, kterému bude věnován jeden z keynote příspěvků. Témata studentských příspěvků a prezentací ale nejsou omezená, je možné zaslat abstrakty z jakékoliv oblasti.

Konference se koná 1. listopadu v prostorách FAMU (Smetanovo nábřeží 2, Praha 1).

Konference je otevřená všem doktorandům*dkám, studujícím magisterského studia i celé akademické obci.