MIMOŘÁDNÁ SITUACE SPOJENÁ S EPIDEMIÍ COVID-19: PROVOZ A FUNGOVÁNÍ REKTORÁTU OD STŘEDY 24. 11. 2021

Na základě aktuálně vyhlášených vládních opatření ke zpomalení šíření koronavirové nákazy stanovuji s účinností od středy 24. 11. 2021 do odvolání následující pravidla pro provoz a fungování rektorátu:

1. V kanceláři bude přítomen maximálně jeden zaměstnanec (netýká se nezbytného předávání dokumentů). Vedoucí pracovišť zajistí střídání zaměstnanců na pracovištích s využitím práce z domova. U zaměstnanců, kteří pracují v samostatné kanceláři může stanovit nadřízený dva dny v týdnu práci z domova, pokud je možné plně zajistit podklady pro výkon této práce.

2. Všichni zaměstnanci striktně dodržují ve společných prostorách a při jakémkoli kontaktu dvou a více osob pravidla ochrany dýchacích cest.

3. Administrativní pracovníci a referenti odborných úseků jsou povinni dodržet všechny předem stanovené termíny, které se týkají splatnosti faktur, vystavování objednávek, provozních záležitostí, mzdových, personálních a dalších podkladů souvisejících se služebními cestami a jejich vyúčtováním.

4. Chod příslušných oddělení rektorátu bude zajištěný od pondělí do pátku ve standardních úředních hodinách. Chod sekretariátu rektorky a kvestora bude zajištěn denně jedním zaměstnancem.

5.  Úřední hodiny podatelny 9.00–11.30 a 13.00–14.00 zůstávají nezměněny, provoz od pondělí do pátku. Na vrátnici Lichtenštejnského paláce je umístěna schránka podatelny. V kanceláři bude přítomen maximálně jeden zaměstnanec (netýká se nezbytného předávání dokumentů). Doručování vnitřní pošty bude zajištěno od pondělí do pátku.

6. Pokladna rektorátu bude otevřena ve standardních časech beze změny.

7. Termín pro odevzdání podkladů týkajících se výplaty mezd musí být dodržen. Oběh účetních dokladů zůstává beze změn.

8. Všichni zaměstnanci, kteří pracují z domova, musí mít přesměrovanou pevnou linku na číslo svého mobilního telefonu. Při přesměrování je nutno zadat nejprve 0, pokud by s přesměrováním byly potíže, je třeba se obrátit na PC oddělení.

9. Tímto opatřením se ruší opatření platné od 1. 7. 2021.

Ing. Tomáš Langer, Ph.D.
kvestor

 

22. listopadu 2021