OZNÁMENÍ REKTORA K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE OD 7. PROSINCE 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR v souvislosti s protiepidemickým systémem PES ČR bude s platností od pondělí 7. prosince 2020 následující provoz a fungování Akademie múzických umění v Praze

 • Je povolena kontaktní umělecká výuka všech ročníků bakalářských a magisterských studijních oborů/programů za přítomnosti max. 20 studentů.
   
 • Je povolena prezenční výuka studentů prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů.
   
 • Je povolena osobní přítomnost doktorandů na výuce v rámci jejich studia v doktorských studijních programech.
   
 • Je povolena osobní přítomnost studentů všech ročníků na zkouškách za přítomnosti nejvýše 10 osob (včetně pedagoga).
   
 • Veškerá ostatní výuka probíhá nadále výhradně distanční formou.
   
 • Individuální osobní konzultace studentů všech ročníků a oborů s pedagogy jsou povoleny při dodržení všech potřebných hygienických opatření (zakrytí dýchacích cest, dezinfekce a mytí rukou, dodržování rozestupů/odstupů); pokud je však možné využívat nadále online/elektronickou formu, je tento způsob konzultací doporučený.
   
 • Pro studenty, kterých se tato výuka bude týkat, je znovu možné ubytování na kolejích.

Podrobné informace k provozu jednotlivých fakult najdete na jejich webových stránkách

DAMU
FAMU
HAMU

 

3. prosince 2020