Podpora doktorských výzkumných pobytů v zahraničí

Od letního semestru AR 2016/2017 mohou studenti doktorského studia žádat o finanční podporu na mezinárodní krátkodobé mobility, tj. výjezdy na konference, workshopy, dílny či individuální cílenou rešerši. Maximální délka pobytu je 10 kalendářních dnů. Jde o podporu takových mobilit, které není možné plánovat s ročním předstihem a nelze je tedy financovat z prostředků Studentské grantové soutěže, nebo jejichž délka je kratší než minimální délka pobytu stanovená pravidly programu Erasmus+. Pravidla a podmínky přidělování podpory upravuje směrnice prorektorky pro studijní záležitosti AMU.

INFO

Žádosti je možné podávat do 28.02.2020.


Informace o mobilitách:

PhDr. Ingeborg Radok Žádná

Prorektorka pro mezinárodní záležitosti a tvůrčí činnost

E-mail: ingeborg.radokzadna@hamu.cz
Telefon: 234 244 507

Konzultační hodiny:
po dohodě emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO PhDr. Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Přijímání žádostí a závěrečných zpráv:

RNDr. Alena Kolafová

Referent správního úseku

E-mail: Alena.KOLAFOVA@amu.cz
Telefon: 234 244 514
Detail osoby
FOTO RNDr. Alena KOLAFOVÁ

Mgr. Klára Banotová

Referent správního úseku

E-mail: klara.banotova@amu.cz
Telefon: 234 244 567
Detail osoby
Bez obrázku