Společné předměty doktorského studia

V LS 2017-2018 bude otevřen kurz Umělecký výzkum.

Kurz pod vedením dr. Alice Koubové nabídne blokovou výuku zahraničních hostů. Harmonogram a přesný program kurzu zveřejníme na začátku semestru. Sledujte naše webové stránky.

První kurz prof. dr. Mechthild Nagel (State University of New York, USA) proběhne 16. 2. 2018, 9:00–16:00 ve Filosofickém ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1. Více informací zde.

Informace o akademickém programu:

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.

Prorektorka pro studijní záležitosti a zajišťování kvality

E-mail: daniela.jobertova@damu.cz
Telefon: 234 244 506

Konzultační hodiny:
Po předchozí telefonické či písemné domluvě.
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Organizace:

Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.

Vedoucí výzkumný a vývojový pracovník, Dohody - provoz-THP

E-mail: jan.jirik@amu.cz
Telefon: 234 244 510, +420728741972
Detail osoby
Bez obrázku