Academic Communication in English

Kurz je vyučován v anglickém jazyce a vypisován v ZS.

Akademická komunikace v angličtině je v současnosti nezbytným předpokladem pro profesní rozvoj a badatelskou činnost na mezinárodní úrovni. Připravuje studenty na účast na mezinárodních konferencích, publikaci výzkumu či badatelské pobyty v zahraničí. Předmět se proto zaměřuje na aktuální agendu studentů a nabízí podporu při tvorbě vlastních textů, např. psaní anotace k dizertační práci či prezentování výzkumné činnosti, záměrů a výsledků.

  1. Úvod do kulturních rozdílů v akademické komunikace
  2. Základy argumentace a formulace výzkumného problému
  3. Diskurzní analýza anotací
  4. Tvorba anotace
  5. Úvod do anglické stylistiky
  6. Editace textu
  7. Prezentace vlastního výzkumného projektu

Přednášející: Mgr. Šárka Císařová
Držitelka diplomu TESOL a absolventka oboru anglické a švédské filologie na FF UK. Vyučuje Oxford TEFL pro pedagogy a zároveň působí v Centru akademického psaní Akademie věd České republiky, kde se podílela na přípravě kurzů a seminářů English for Academic Purposes. Specializuje se na výuku psaní pro bakaláře, magistry i doktorandy s důrazem na přípravu na písemnou část zkoušek Cambridge. Poskytuje feedback v oblasti psaní esejů, CV, odborných textů nebo grantových žádostí a disertací.