Umělecký výzkum

Kurz je vypisován v LS.

Kurz seznámí účastníky s některými principy existujících metod uměleckého výzkumu, a to prostřednictvím teorie i praxe. Poskytne jim příklady a nástroje pro vypracování vlastních tvůrčích metod, vhodných pro jejich specifické výzkumné projekty. Kromě toho se bude pracovat se způsoby reflexe a analýzy výsledků prostřednictvím řady technik a prozkoumáváním způsobů, jak je lze formalizovat a rozvíjet.

Přednášející: Dr. Tereza Stehlíková
Česko-britská umělkyně pracující napříč médii, primárně s videem a performance. Vedoucí oddělení vizuálních umění na Vysoké škole kreativní komunikace v Praze. Držitelka doktorátu z londýnské Royal College of Art, kde zkoumala taktilní jazyk kinematografie a momentálně je zapojena do interdisciplinárního výzkumu zaměřeného na použití pohyblivého obrazu pro komunikaci zosobněné zkušenosti a úlohu smyslů v estetickém prožitku. Je zakladatelkou Sensory Sites, mezinárodního kolektivu se sídlem v Londýně, který pořádá výstavy, instalace a výzkumné projekty, které zkoumají mnohosmyslové vnímání a tělesnou zkušenost. Její práce byla vystavena na filmových a uměleckých festivalech po celém světě. Stehlíková také pracuje na dlouhodobém uměleckém filmovém projektu 4 Generations of Women (zachycujícím vztahy napříč čtyřmi generacemi žen v její rodině), který se dostal do úzkého výběru na BFI 61 st London Film Festival Experimental Pitch, byl uveden v pražském kině Světozor a v roce 2019 byl vybrán pro samostatnou výstavu na Alchemy Film and Art Festival v britském Hawicku. Je zakladatelkou online umělecko/filozoficko/vědeckého časopisu se zaměřením na smysly nazvaný TT Journal.