Harmonogram akademického roku 2017/2018

Harmonogram akademického roku stanovuje především termíny zahájení jednotlivých semestrů, období prázdnin a termín konce akademického roku. Dále reguluje období, v němž by měly probíhat zápisy do předmětů.

Začátek akademického roku 2017/2018 1.10.2017
Imatrikulace 4.10.2017
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru (3 týdny) 18.9. - 13.10.2017
Zimní semestr (výuka 12 týdnů) 2.10. - 22.12.2017
Zimní prázdniny 23.12.2017 - 1.1.2018
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru 29.1. - 25.2.2018
Zkouškové období zimního semestru (6 týdnů) 2.1. - 9.2.2018
Opravné termíny zkoušek 5.2. - 16.2.2018
Letní semestr (výuka 14 týdnů) 12.2. - 18.5.2018
Zkouškové období letního semestru (6 týdnů) 21.5. - 29.6.2018
Letní prázdniny (9 týdnů) 1.7. - 31.8.2018
Opravné termíny a termíny náhradních zkoušek 3.9. - 14.9.2018
Konec akademického roku 2017/2018 30.9.2018
Začátek akademického roku 2018/2019 1.10.2018