Harmonogram akademického roku 2018/2019

Harmonogram akademického roku stanovuje především termíny zahájení jednotlivých semestrů, období prázdnin a termín konce akademického roku. Dále reguluje období, v němž by měly probíhat zápisy do předmětů.

Začátek akademického roku 2018/2019 1.10.2018
Imatrikulace 1.10.2018
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru (5 týdnů) 24.9. - 26.10.2018
Zimní semestr (výuka 12 týdnů) 1.10. - 21.12.2018
Zimní prázdniny 24.12.2018 - 1.1.2019
Zkouškové období zimního semestru (6 týdnů) 2.1. - 8.2.2019
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru (5 týdnů) 4.2. - 8.3.2019
Opravné termíny zkoušek 4.2. - 15.2.2019
Letní semestr (výuka 14 týdnů) 11.2. - 17.5.2019
Zkouškové období letního semestru (6 týdnů) 20.5. - 28.6.2019
Letní prázdniny (9 týdnů) 1.7. - 31.8.2019
Opravné termíny a termíny náhradních zkoušek 2.9. - 13.9.2019
Konec akademického roku 2018/2019 30.9.2019
Začátek akademického roku 2019/2020 1.10.2019