Harmonogram akademického roku 2019/2020

Schválen Kolegiem rektora AMU dne 6. 4. 2020

Harmonogram akademického roku stanovuje především termíny zahájení jednotlivých semestrů, období prázdnin a termín konce akademického roku. Dále reguluje období, v němž by měly probíhat zápisy do předmětů.

Začátek akademického roku 2019/2020 1.10.2019
Imatrikulace 1.10.2019
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru (5 týdnů) 23.9. - 25.10.2019*
Zimní semestr (výuka 12 týdnů) 1.10. - 20.12.2019
Zimní prázdniny 23.12.2019 - 1.1.2020
Zkouškové období zimního semestru (6 týdnů) 2.1. - 14.2.2020
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru (5 týdnů) 3.2. - 6.3.2020*
Opravné termíny zkoušek 3.2. - 14.2.2020
Letní semestr (výuka 24 týdnů) 17.2. - 31.7.2020
Zkouškové období letního semestru (14 týdnů)

25.5. - 31. 7. 2020

1. 9. 2020 - 30. 9. 2020

Letní prázdniny 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020
Konec akademického roku 2019/2020 30.9.2020
Začátek akademického roku 2020/2021 1.10.2020

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

POZNÁMKA

Délka výuky v letním semestru do 24 týdnů je dána mimořádnou situací a představuje jiné rozložení studijní zátěže, nikoliv její navýšení.