Harmonogram akademického roku 2019/2020

POZOR

V souvislostí s narušením studia (stavem nouze) byl 6. dubna 2020 Kolegiem rektora AMU schválen nový harmonogram akademického roku  2019/2020.

Dnem 6. dubna 2020 přestal tento harmonogram platit.

Harmonogram akademického roku stanovuje především termíny zahájení jednotlivých semestrů, období prázdnin a termín konce akademického roku. Dále reguluje období, v němž by měly probíhat zápisy do předmětů.

Začátek akademického roku 2019/2020 1.10.2019
Imatrikulace 1.10.2019
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru (5 týdnů) 23.9. - 25.10.2019*
Zimní semestr (výuka 12 týdnů) 1.10. - 20.12.2019
Zimní prázdniny 23.12.2019 - 1.1.2020
Zkouškové období zimního semestru (6 týdnů) 2.1. - 14.2.2020
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru (5 týdnů) 3.2. - 6.3.2020*
Opravné termíny zkoušek 3.2. - 14.2.2020
Letní semestr (výuka 14 týdnů) 17.2. - 22.5.2020
Zkouškové období letního semestru (5 týdnů) 25.5. - 30.6.2020
Letní prázdniny (9 týdnů) 1.7. - 31.8.2020
Opravné termíny a termíny náhradních zkoušek 1.9. - 11.9.2020
Konec akademického roku 2019/2020 30.9.2020
Začátek akademického roku 2020/2021 1.10.2020

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00