Harmonogram akademického roku 2020/2021

Harmonogram akademického roku stanovuje především termíny zahájení jednotlivých semestrů, období prázdnin a termín konce akademického roku. Dále reguluje období, v němž by měly probíhat zápisy do předmětů.

Začátek akademického roku 2020/2021 1.10.2020
Imatrikulace 1.10.2020
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru (4 týdny) 28.9. - 25.10.2020*
Zimní semestr (výuka 12 týdnů) 1.10. - 23.12.2020
Zimní prázdniny 24.12.2020 - 3.1.2021
Zkouškové období zimního semestru (6 týdnů) 4.1. - 12.2.2021
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru (5 týdnů) 1.2. - 7.3.2021*
Opravné termíny zkoušek 1.2. - 12.2.2021
Letní semestr (výuka 14 týdnů**) 15.2. - 23.5.2021
Zkouškové období letního semestru (5 týdnů) 24.5. - 30.6.2021
Letní prázdniny (9 týdnů) 1.7. - 31.8.2021
Opravné termíny a termíny náhradních zkoušek 1.9. - 10.9.2021
Konec akademického roku 2010/2021 30.9.2021
Začátek akademického roku 2021/2022 1.10.2021

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

** přesný počet týdnů výuky v LS stanoví fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12, a to dle reálného rozložení studijní zátěže v čase; pro výuku realizovanou centrálními pracovišti (jazyky, tělesná výchova) platí centrální harmonogram AMU