Harmonogram akademického roku 2020/2021

Harmonogram akademického roku stanovuje především termíny zahájení jednotlivých semestrů, období prázdnin a termín konce akademického roku. Dále reguluje období, v němž by měly probíhat zápisy do předmětů.

Začátek akademického roku 2020/2021 1. 10. 2020
Imatrikulace 1. 10 .2020
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru 28. 9. 2020–25. 10. 2020
Výuka v zimním semestru 1. 10. 2020–17. 1. 2021
Zimní prázdniny 24. 12. 2020–3. 1. 2021
Zkouškové období za zimní semestr 18. 1. 2021–26. 2. 2021
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru 15. 2. 2021* – 21. 3. 2021
Opravné termíny zkoušek 15. 2. 2021– 26. 2. 2021
Výuka v letním semestru 1. 3. 2021–6. 6. 2021
Zkouškové období za letní semestr 7. 6. 2021–11. 7. 2021
Letní prázdniny 12. 7. 2021–31. 8. 2021
Opravné termíny zkoušek a termíny náhradních zkoušek 1. 9. 2021–20. 9. 2021
Konec akademického roku 2020/2021 30. 9. 2021
Začátek akademického roku 2021/2022 1. 10. 2021

Upozornění:
Přesný počet týdnů výuky stanoví fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12, a to s ohledem na náplň konkrétních předmětů a rozložení studijní zátěže v čase. Vzhledem k průběžně se měnící epidemiologické situaci je možné využívat výuku distanční, hybridní, online i prezenční, stejně tak je možné některé předměty realizovat i formou soustředěných bloků či modulů. Vedení AMU apeluje na fakulty, aby se zejména u seminárních předmětů, které umožňují jinou než prezenční výuku, respektovaly termíny nastavené v tomto harmonogramu a tyto předměty byly ukončovány včas. Pro výuku realizovanou centrálními pracovišti (CJP, CPPSR) platí centrální harmonogram AMU, o zahájení standardního režimu povinných pohybových předmětů (zejm. akrobacie) rozhodne podle situace rektor spolu s vedením dotčených fakult.

* zahájení zápisu v KOS  v 9:00