Harmonogram akademického roku 2021/2022

Harmonogram akademického roku stanovuje především termíny zahájení jednotlivých semestrů, období prázdnin a termín konce akademického roku. Dále reguluje období, v němž by měly probíhat zápisy do předmětů.

  Začátek akademického roku 2021/2022 01.10.2021
  Imatrikulace 04.10.2021
  Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru 20. 9. 2021* – 24. 10. 2021
  Výuka v zimním semestru 1. 10. 2021 – 23. 12. 2021
  Zimní prázdniny 24. 12. 2021 – 2. 1. 2022
  Zkouškové období za zimní semestr 3. 1. 2022 – 11. 2. 2022
  Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru 31. 1. 2022* – 27. 2. 2022
  Opravné termíny zkoušek 31. 1. 2022 – 11. 2. 2022
  Výuka v letním semestru 14. 2. 2022** – 20. 5. 2022
  Zkouškové období za letní semestr (6 týdnů) 23. 5. 2022 – 30. 6. 2022
  Začátek zápisu do vyššího ročníku 01.06.2022
  Letní prázdniny 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022
  Opravné termíny zkoušek a termíny náhradních zkoušek 1. 9. 2022 – 14. 9. 2022
  Konec akademického roku 2021/2022 30.09.2022
  Začátek akademického roku 2022/2023 01.10.2022


* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

** přesný počet týdnů výuky v LS stanoví fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12, a to dle reálného rozložení studijní zátěže v čase; pro výuku realizovanou centrálními pracovišti (jazyky, tělesná výchova) platí centrální harmonogram AMU