Harmonogram akademického roku 2022/2023

Harmonogram akademického roku stanovuje především termíny zahájení jednotlivých semestrů, období prázdnin a termín konce akademického roku. Dále reguluje období, v němž by měly probíhat zápisy do předmětů.

Začátek akademického roku 2022/2023 1.10.2022
Imatrikulace 3.10.2022
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru (4 týdny) 19. 9. 2022* – 16. 10. 2022
Výuka v zimním semestru  (13 týdnů) 3. 10. 2022** – 8. 1. 2023
Zimní prázdniny 23. 12. 2022 – 1. 1. 2023
Zkouškové období za zimní semestr (5 týdnů) 9. 1. 2023 – 10. 2. 2023
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru (4 týdny) 30. 1. 2023* – 24. 2. 2023
Výuka v letním semestru (14 týdnů) 13. 2. 2023** – 19. 5. 2023
Zkouškové období za letní semestr (6 týdnů) 22. 5. 2023 – 30. 6. 2023
Začátek zápisu do vyššího ročníku 1.06.2023
Letní prázdniny 1. 7. 2023 – 31. 8. 2023
Pokračování zkouškového období za letní semestr 1. 9. 2023 – 15. 9. 2023
Konec akademického roku 2022/2023 30.09.2023
Začátek akademického roku 2023/2024 1.10.2023

 

Harmonogram upravuje pouze termíny pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, termíny vztahující se k doktorským studijním programům jsou stanoveny harmonogramem fakulty a individuálními studijními plány.

 * zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

** přesný počet týdnů výuky v ZS a LS stanoví fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12, a to dle reálného rozložení studijní zátěže v čase; pro výuku realizovanou centrálními pracovišti (jazyky, tělesná výchova) platí centrální harmonogram AMU