Harmonogram akademického roku 2023/2024

Harmonogram akademického roku stanovuje především termíny zahájení jednotlivých semestrů, období prázdnin a termín konce akademického roku. Dále reguluje období, v němž by měly probíhat zápisy do předmětů.

Začátek akademického roku 2023/2024 01.10.2023
Imatrikulace 02.10.2023
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru (3 týdny) 27. 9. 2023*–15. 10. 2023
Výuka v zimním semestru (13 týdnů) 2. 10. 2023**–7.  1. 2024
Zimní prázdniny 23. 12. 2023–1. 1. 2024
Zkouškové období za zimní semestr (5 týdnů) 8. 1. 2024–11.  2. 2024
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru (4 týdny) 29. 1. 2024*–25. 2. 2024
Výuka v letním semestru (14 týdnů) 12. 2. 2024** 19. 5. 2024
Zkouškové období za letní semestr (6 týdnů) 20. 5. 2024–30. 6. 2024
Začátek zápisu do vyššího ročníku 01.06.2024
Letní prázdniny 1. 7. 2024–31. 8. 2024
Pokračování zkouškového období za letní semestr 1. 9. 2024–15. 9. 2024
Konec akademického roku 2023/2024 30.09.2024
Začátek akademického roku 2024/2025 01.10.2024


Harmonogram upravuje pouze termíny pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, termíny vztahující se k doktorským studijním programům jsou stanoveny harmonogramem fakulty a individuálními studijními plány. Zápisy prvních ročníků probíhají dle termínů stanovených harmonogramy fakult.

 * zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

** přesný počet týdnů výuky v ZS a LS stanoví fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12, a to dle reálného rozložení studijní zátěže v čase; pro výuku realizovanou centrálními pracovišti (jazyky, tělesná výchova) platí centrální harmonogram AMU