Harmonogram akademického roku 2024/2025

Harmonogram akademického roku stanovuje především termíny zahájení jednotlivých semestrů, období prázdnin a termín konce akademického roku. Dále reguluje období, v němž by měly probíhat zápisy do předmětů.

Začátek akademického roku 2024/2025

1. 10. 2024

Imatrikulace

7. 10. 2024

Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru

27. 9. 2024*–13.10. 2024

 

Výuka v zimním semestru (13 týdnů)

1. 10. 2024**–5.  1. 2025

Zimní prázdniny

24. 12. 2024–1. 1. 2025

Zkouškové období za zimní semestr (5 týdnů)

6. 1. 2025–9. 2. 2024

Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru (4 týdny)

27. 1. 2025*–23. 2. 2025

Výuka v letním semestru (14 týdnů)

10. 2. 2025 **–18. 5. 2025

Zkouškové období za letní semestr (6 týdnů)

19. 5. 2025–30. 6. 2025

Začátek zápisu do vyššího ročníku

1. 6. 2025

Letní prázdniny

1. 7. 2025–31. 8. 2025

Pokračování zkouškového období za letní semestr

1. 9. 2025–14. 9. 2025

Konec akademického roku 2024/2025

30. 9. 2025

Začátek akademického roku 2025/2026

1. 10. 2025

Harmonogram upravuje pouze termíny pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, termíny vztahující se k doktorským studijním programům jsou stanoveny harmonogramem fakulty a individuálními studijními plány. Zápisy prvních ročníků probíhají dle termínů stanovených harmonogramy fakult.

 * zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

** přesný počet týdnů výuky v ZS a LS stanoví fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12, a to dle reálného rozložení studijní zátěže v čase; pro výuku realizovanou centrálními pracovišti (jazyky, tělesná výchova) platí centrální harmonogram AMU