Nabídka programů

Institucionální plán (2019–2020)
Podpora mobility doktorandů
Další formy podpory zahraničních aktivit

Institucionální plán AMU vychází z rozvojových priorit AMU, jak byly popsány ve strategických materiálech AMU. Jednou z priorit je podpora internacionalizace a právě tato kapitola umožňuje studentům vyjíždět na kratší studijní i pracovní pobyty mimo Erasmus prakticky do celého světa. Využívá se na podporu výjezdů pedagogů i financování hostujících pedagogů z celého světa. Informace studenti získají na mezinárodních odděleních svých fakult. Po ukončení studia v rámci Institucionálního plánu student odevzdá na mezinárodním oddělení své fakulty závěrečnou zprávu.

Centrum pro doktorská studia AMU (CDS AMU) bylo založeno v září 2016 jako mezifakultní pracoviště pro podporu výzkumných a publikačních postupů v oblasti umění. CDS AMU pořádá společné kurzy pro studenty doktorských studijních programů DAMU, FAMU a HAMU, každoroční konferenci doktorandů uměleckých škol Teritoria umění a poskytuje podporu pro zahraniční badatelské pobyty doktorandů.

Více na webových stránkách CDS AMU