CEEPUS

CEEPUS je středoevropským výměnným programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí, které jsou tvořeny nejméně třemi vysokými školami z různých smluvních států. Vysoké školy, které se programu účastní, spolupracují na řešení odborné problematiky v rámci sítě. Do programu se lze také přihlásit jako tzv. „freemover“ v případě, že domovská škola žadatele není zapojena do vhodné sítě. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu. Program je určen pro studenty BSP, MSP a DSP a akademické pracovníky veřejných vysokých škol. Podporovány jsou jak krátkodobé projekty, tak dlouhodobé aktivity s kontinuitou. O stipendium mohou žádat studenti na Semestrální (3-10 měsíční) a krátkodobé (1-2 měsíční) studijní pobyty, letní školy (min. 6denní) a odborné exkurze (3-5 denní). Akademičtí pracovníci mohou žádat o výukové pobyty (min. 5 pracovních dnů), letní školy a odborné exkurze, koordinační schůzky.

Bližší informace jsou k dispozici na webu národní kanceláře CEEPUS v Domě zahraniční spolupráce a na webu CEEPUS.

https://www.ceepus.info

https://www.dzs.cz/cz/ceepus/