DZS/AIA – Stipendia na základě mezinárodních smluv

Česká republika má s bezmála 30 státy světa uzavřené prostřednictvím MŠMT bilaterální dohody, ve kterých se partneři zavazují prohlubovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti školství a vědy. Jedním z nástrojů vzájemné spolupráce je i podpora výměny studentů a vědců. Státy za tímto účelem každoročně nabízejí partnerské straně stanovený počet stipendijních míst.

Zájemci z veřejných vysokých škol mohou využít: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, letní jazykové kurzy a výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ pedagogy. Podávání přihlášek, výběrové řízení a předkládání a schvalování nominací probíhá vždy v předcházejícím akademickém roce před plánovanou realizací pobytu. Vycestovat lze i opakovaně. Přihlášky se podávají prostřednictvím Akademické informační agentury.

Katalog stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv nabízí studentům VŠ a akademickým pracovníkům přehled studijních a výzkumných možností v partnerských zemích v akademickém roce 2020/21 ke stažení zde

Více informací o stipendiích na základě mezinárodních smluv je k dispozici na webu Akademické informační agentury zde