Fondy EHP – Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Program nabízí čtyři aktivity: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit studentů i pedagogů, projekty v odborném vzdělávání a projekty podporující inkluzivní vzdělávání.

Následující kolo výzev bude otevřeno na podzim 2020.

Bližší informace jsou k dispozici na webu Domu zahraniční spolupráce a na oficiálním webu fondů.

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/

https://eeagrants.org/