Fulbrightovy stipendijní programy

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. O stipendia se uchází jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise, stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži. Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.). Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium v jakémkoliv z programů jsou české občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny.

Více informací o stipendiích je uvedených na webu Fulbrightovy komise zde.