Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegradský fond je mezinárodní donorská organizace založená v roce 2000 vládami zemí visegrádské skupiny – Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství.

Vybrané stipendijní programy visegrádského fondu:

Visegrádský stipendijní program

Studenti magisterských a doktorských studijních programů a výzkumní pracovníci, kteří jsou občany zemí V4, mohou požádat o stipendium ke studiu na akreditované univerzitě/instituci v rámci V4 a v Albánii, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Gruzii, Kosovu, Makedonii, Moldavsku, Černé Hoře, Srbsku a na Ukrajině. Termín pro přihlášky je každoročně 15. březen, 12:00

Visual and Sound Arts Residency

Vizuální a zvukové umělecké pobyty usnadňují mobilitu a umělecké výměny občanů V4 v oblasti vizuálních a zvukových umění, včetně designu, hudby, videa a filmu, nových médií a smíšených médií. Termín pro zaslání přihlášek je každoročně 15. října. Systém se otevírá 1 měsíc před termínem.

Performing Arts Residency

Mobility v oblasti uměleckých děl podporují inovace, experimenty a kreativitu v divadelních umění – nové drama, současný tanec, nový cirkus, divadlo, vizuální divadlo, alternativní divadlo, aj. Program není vhodný pro kamenná divadla, již zavedená představení nebo divadelní festivaly.Termín pro zaslání přihlášky je každoročně 15. října. Systém se otevírá 1 měsíc před termínem.