Užitečné informace

Velkou roli v procesu internacionalizace AMU hrají mezinárodní výměnné programy zajišťující mobilitu studentů a akademických pracovníků.

AMU finančně podporuje nejrůznější zahraniční aktivity studentů i zaměstnanců – studijní pobyty, praktické stáže, mobilitu zaměstnanců na výukové pobyty i školení v rámci programu Erasmus+ i mimo něj, účast na seminářích, workshopech, kurzech, soutěžích a festivalech v Evropě i v zemích mimo Evropu.

Základním zdrojem finanční podpory zahraničních aktivit je Program Erasmus+, Program mezinárodní spolupráce v rámci Institucionálního plánu, na HAMU např. též Nadace HAMU.

Finanční prostředky jsou studentům přidělovány na základě interního výběrového řízení po posouzení předložených projektů a žádostí. Finanční podpora na jakoukoliv zahraniční aktivitu nepokryje veškeré náklady na studium nebo jiný pobyt v zahraničí, student obdrží na svou zahraniční aktivitu pouze příspěvek na částečné pokrytí skutečných výdajů.

Další podrobnosti ohledně seznamu zahraničních škol, způsobu a termínů podání přihlášky, výběru studentů a schvalování aktivit, termínů zahraničních pobytů, přípravy studijního plánu a případné změny v průběhu studia, podpisu Účastnické smlouvy, pojištění, ubytování, dalších dokumentů jako např. transcript nebo potvrzení o délce pobytu, žádost o uznání zahraničního studia atd. jsou k dispozici na mezinárodních odděleních jednotlivých fakult.

Ideálním zdrojem informací pro zájemce o studium či stáž v zahraničí jsou též studenti, kteří vyjeli v minulosti v rámci Erasmu či jiných programů na studium či stáže v zahraničí a mohou kolegům poskytnout praktické rady i informace ohledně studia či stáže. Zkušenosti studentů z Erasmového pobytu jsou k nalezení na http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

Předpokladem studia či stáže na zahraniční instituci je jazyková výbava. Studium nebo stáž by měly být v souladu se studijními plány či obsahem studia na fakultě. Dále si student musí na dobu svého pobytu v zahraniční uzavřít cestovní pojištění léčebných výloh, doporučuje se i uzavření úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

Další užitečné odkazy

Dům zahraničních služeb
http://www.dzs.cz

Informační centrum DAAD Praha
http://www.daad.cz

Vyhledávání pracovních stáží
http://www.globalplacement.com
http://www.czechcentres.cz/

Evropská informační síť pro mládež
http://www.eurodesk.cz/

http://www.studentagency.cz/
http://www.londoninstitute.cz/

Evropská karta mládeže
https://www.eyca.cz/novinky/erasmus