Studuj AMU

Získejte prestižní umělecké vzdělání v historickém a kulturním centru Prahy.

Podrobné informace o podmínkách a termínech podávání přihlášek jsou k dispozici na webových stránkách fakult.

INFO

Přihlášku ke studiu na AMU si můžete podat prostřednictvím elektronické přihlášky ke studiu.

Kurzy celoživotního vzdělávání

Pro uchazeče o kurzy celoživotního vzdělávání je určena tato přihláška pro CŽV