Sociální stipendium

Nárok na poskytnutí sociálního stipendia mají studenti, kteří splňují kritéria podle Stipendijního řádu Akademie múzických umění v Praze ze dne 4. ledna 2017.

Sociální stipendia se přiznávají na 2 období

Leden-září s výplatním termínem v první polovině května
Říjen-prosinec s výplatním termínem v druhé polovině prosince

Žádost o sociální stipendium

Nárok na sociální stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

Žádost zasílejte nejpozději do konce měsíce října každého kalendářního roku na studijní oddělení fakulty, pokud jeho nárok na sociální stipendium nevznikl až po zápisu do studia; v takovém případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku. Sociální stipendium se vyplácí zpravidla  tři měsíce zpětně ve dvou splátkách za období říjen - prosinec a leden – září. Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíce červenec a srpen.