Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium lze studentům veřejných vysokých škol poskytnout na základě Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nárok na poskytnutí ubytovacího stipendia mají studenti, kteří splňují kritéria podle stipendijního řádu AMU.

Ubytovací stipendium se přiznává na 3 období

  • říjen až prosinec s výplatním termínem v polovině prosince
  • leden až březen s výplatním termínem v druhé polovině dubna
  • duben až červen s výplatním termínem v druhé polovině července

.