Státnost na spadnutí

2018ZLOMVAZ 2018 - 2. května, 09:00 - 5. května, 23:00

Akademie múzických umění v Praze připravila na rok 2018 cyklus uměleckých a umělecko-edukativních projetků, kterými připomíná nesamozřejmost české státnosti a jejích demokratických základů a ukazuje nutnost zápasu o otevřený liberální charakter České republiky a jeho historické souvislosti.

V průběhu roku realizuje AMU cyklus animovaných dokumentárních filmů, velký orchestrální koncert s uvedením nově napsané skladby na téma vyhlášení Československé republiky, koncert k připomínce totalitních režimů a jejich reflexe ve skladbách autorů 20. století, cyklus diskuzních pořadů v rámci festivalu Zlomvaz a vznikne CD na základě cyklu písní, reflektujících období významných mezníků let 1918, 1938, 1948 a 1968. Kromě větších projektů podpoří AMU výročí i dalšími dílčími akcemi. Dramaturgie celého projektu se věnuje vzniku, zrodu a počátku historicky zlomových období a zabývá se odlišným pohledem různých generací umělců-pedagogů, absolventů a studentů na dějiny a vývoj našeho státu.

Zlomvaz 2018, 3. - 6. květen 2018

Zlomvaz je mezinárodní festival vysokých divadelních škol, jehož pořadatelem je Divadelní fakulta AMU. V roce 2018 proběhne jeho 25. ročník a organizátoři pojali dramaturgii festivalu jako připomínku významných státních výročí. Vznik, zrod a počátek se proto stanou společnými jmenovateli všech součástí festivalu. Přímou vazbu na státní jubileum 100 let od vyhlášení Československé republiky budou mít přednášky a veřejné debaty, které se budou zabývat pohledem mladé generace na dějiny a vývoj našeho státu. Cílem společných debat je analýza role umění v historicky významných obdobích. Účast umělců na sametové revoluci je obecně známá. Povědomí o roli umělecké obce při vzniku republiky nebo v průběhu Pražského jara u dnešní populace už není tak rozšířené.

České osmičky

Písně z let 1648, 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968. Šest pohledů zdola, skrze žánr, formulující a konzervující životní pocity, naděje, iluze a postoje lidu, který tento repertoár sdílel, ať jej sám vytvořil, nebo přijal za svůj. Součástí projektu je vydání 3 CD s obsáhlým bukletem se studií komentující jednotlivé písně a jejich společenský kontext a 6 celovečerních koncertních programů věnovaných vždy písním toho kterého roku.

Slavnostní koncert Akademických komorních sólistů v Břevnovském klášteře, 17. 10. 2018

Slavnostní zahajovací koncert studentského orchestru Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze „Ti nejlepší“, který otevře cyklus koncertů Břevnovská hudební setkání v Břevnovském klášteře v Bazilice sv. Markéty. Cyklus koncertů bude věnován výročí vyhlášení ČSR. Na koncertě zazní v premiéře skladba studenta HAMU, která vzejde z vnitřní soutěže katedry skladby a bude věnovaná výročí 100. let vyhlášení ČSR. Na koncertě vystoupí studenti HAMU, dirigentem bude pedagog HAMU Leoš Svárovský. Sólisté budou z řad úspěšných absolventů HAMU.

Koncert proti totalitě 2018, 11. 11. - 17. 11. 2018

V rámci koncertu, jehož dramaturgie je složena z děl skladatelů perzekuovaných jedním z totalitních režimů 20. století, vystoupí ansámbly, jež sestávají z interpretů působících na poli koncertního umění u nás i v zahraničí. Koncert se, i přes velkou konkurenci kulturních projektů k oslavám výročí „Sametové revoluce“, připomenutí 17. listopadu 1939 a Pražského jara 1968 za dobu čtyř let stal pevnou součástí kulturního dění oslav a protipólem kulturního projektu s netradiční, avšak hlubokou dramaturgií. V rámci koncertu vystoupí laureáti interpretačních soutěží mezinárodního významu (Pražské jaro, ARD v Mnichově, Concours de Genève) několika generací z řad studentů i pedagogů fakulty, čímž je vytvořen mezigenerační dialog mezi špičkovými studenty hudební interpretace a již renomovanými umělci. Studenti a renomovaní umělci spoluvytváří ojedinělé ansámbly za účelem nastudování málo frekventovaných komorních skladeb ve špičkovém komorním obsazení, což vytváří jedinečnou atmosféru spojení interpretačních zkušeností a mladistvé energie.

Listopadový koncert, zaměřený na oslavy výročí sto let vzniku republiky, interpretačně obsáhnou špičkoví umělci působící na HAMU v Praze (Michal Kaňka, Leoš Čepický, Irvin Venyš, Martin Kasík, Ivo Kahánek) a zároveň umělci působící na univerzitách sousedních států tzv. bývalého Rakouska – Uherska. V rámci hesla Evropské unie „Jednota v jedinečnosti“ provedou spolu s úspěšnými studenty HAMU v Praze díla dvou žijících českých skladatelů, Pavla Zemka Nováka a jeho dvě kvarteta věnovaná památce Jana Palacha a Jana Zajíce a nestora české hudby 20. a 21. století Zdeňka Šestáka a jeho hudební opus, jež byl inspirován přednáškami filosofa Jana Patočky o „zápasu protikladů“ a autorů již zesnulých Ervína Schulhoffa a Hanse Krásy.

Anidoky

Studenty Katedry animované tvorby FAMU vytvoří mimořádné animované dokumenty k  výročím významných dějinných událostí roku 1918, 1968 a 1993.

.