AMOS - vzdělávací fond Broumovska

Poskytovatel AMOS - Vzdělávací fond Broumovska
Grantový program Výzva - předkládání žádostí o stipendia
Určen pro Studenti

Uzávěrka poskytovatele

31. května 2018


Obecně prospěšná společnost Pro rozvoj Broumovska vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o stipendia do otevřeného grantového kola AMOS – Vzdělávacího fondu Broumovska na podporu získání zahraniční zkušenosti ve formě studia v zahraničí, odborné stáže nebo jiné zkušenosti z oboru umění či vědy ve školním roce 2018/2019 určeného pro uchazeče s vazbou na region v území CHKO Broumovsko.

O stipendium se mohou ucházet nadaní mladí lidé se silnou vazbou na Broumov, případně na lokalitu nacházející se v Broumovském regionu; hledající akademickou či jinou odbornou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání a následném kariérním uplatnění.

Stipendium je primárně myšleno pro nadané mladé lidi, kteří chtějí:

 • studovat v roce 2018/2019 v zahraničí
  • střední školu
  • vysokou školu, a to na úrovni bakalářského, magisterského, případně doktorského stupně;
  • včetně výměnných studijních programů (např. Erasmus, Comenius, CEEPUS, FM EHP/Norska, program SCIEX-NMSch Švýcarska a další)
 • zdokonalit své nadání a talent v zahraničí
  • účastí na mistrovském kurzu („master class“) a to hudebním, tanečním, výtvarném, divadelním aj.
  • účastí na mezinárodní umělecké soutěži nebo festivalu
 • zlepšit se ve svém oboru
  • odbornou stáží specificky zaměřenou na vybraný obor
  • podílením se na mezinárodním vědeckém výzkumu či projektu

   Mezi žadateli mohou být jak současní studenti, tak žadatelé ucházející se o studia v zahraničí. Ti mají šanci získat stipendium, splní-li před nástupem na studia do zahraničí veškeré podmínky k jeho přijetí. Žadatelé bez statutu studenta mohou získat stipendium, splní-li podmínky pro účast na mistrovském kurzu, mezinárodní soutěži, projektu či výzkumu a zároveň doloží potvrzení své účasti na takové akci. Žadatelé si mohou sami určit účel svého stipendia z pohledu vlastních akademických potřeb, aby jim bylo umožněno využít zahraniční zkušenosti pro vlastní osobní a profesionální růst.

   Pro žadatele není dopředu stanovena maximální výše stipendia, o které lze žádat. Lze si požádat o tolik, kolik skutečně žadatelé potřebují, respektive kolik jim chybí k celkovému pokrytí studijních nákladů, kurzovného, účastnického poplatku na soutěž a celkově na pobyt v zahraničí. Hodnotící komise bude přihlížet k reálnosti a odůvodnitelnosti žádané částky, případně se může rozhodnout danou částku zkrátit.

Spolufinancování celkových nákladů studia v zahraničí z jiných zdrojů je vítáno.

Žádost zasílejte v elektronické podobě na email amos@broumovsko.cz , a to včetně všech povinných příloh.

Veškeré podrobné informace včetně podmínek podání žádosti naleznete v příloze.

Datum uzávěrky představuje termín poskytovatele (AMOS), nikoliv interní termín AMU.