DELTA

Poskytovatel TAČR
Grantový program DELTA
Anotace Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen „program DELTA“) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 28. srpna 2013 č. 668. Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou české republiky (dále jen „TA ČR“) a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) navázánu spolupráci. K 14. 2. 2014 má TA ČR navázánu spolupráci ve formě Memoranda o porozumění (MoU) s těmito institucemi: National Science Council (Taiwan), New and Renewable Energy Centre – Korea Energy Management Corporation (Korea), State Agency for Technology Innovation (Vietnamská socialistická republika), Suzhou Industrial Park Administrative Committee (Čínská lidová republika).

Uzávěrka poskytovatele

květen 2018Cílem programu DELTA je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost České republiky, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních účastníků. Vybrané projekty musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby dané země, které jsou v České republice definovány Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

- podporuje bilaterální a multilaterární spolupráci v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací

- nově byla navázána spolupráce se zeměmi - Israel, Japonsko, Kanada

- předpokladem je dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků: P, Z, F, G, N, R

další informace na adrese