Grant Husovy nadace

Poskytovatel Vzdělávací nadace Jana Husa
Grantový program Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku
Určen pro Studenti a pedagogové
 

Uzávěrka poskytovatele

9. září 2018Nadace podpoří vypracování studie v rozsahu 70 až 100 NS na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu.

Grant je určen doktorandům nebo doktorům do 40 let věku (včetně, ke dni uzávěrky žádosti), působící v humanitních a společensko-vědních oborech.

Celková výše grantu je 100 tis. Kč, z toho 50 tis. bude vyplaceno po jeho udělení a 50 tis. po kladném recenzním řízení. Nadace po kladném recenzním řízení zajistí (organizačně i finančně) též publikaci a výsledné studie.

Granty uděluje Správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení projektů.

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení grantu obsahovat jako přílohy (ve formátu *pdf):

1/ stručný životopis

2/ příklad vlastního odborného textu, např. článek, kapitolu knihy, studii

3/ projekt zpracování studie na jedno ze zadaných témat:

* Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí?

* Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?

* Česko - slovenské dějiny v posledních sto letech 1918 - 2018

Projekt může navazovat na předchozí badatelskou práci žadatele a musí mít rozsah 5 až 7 NS. Výsledná studie by měla být dostatečně původní a neměla by být podpořena z jiných zdrojů.

Uzávěrka žádostí poskytovatele je 9. září 2018.

Veškeré informace a podrobné podmínky na webu Nadace 

Termín uzávěrky je termínem poskytovatele, nikoliv interním termínem AMU.