Nadace Leoše Janáčka - květen

Poskytovatel Nadace Leoše Janáčka
Grantový program Nadační příspěvek Nadace Leoše Janáčka
 

Uzávěrka poskytovatele

31. května 2018Účelem Nadace Leoše Janáčka je všestranně pomáhat k poznávání, šíření a uplatňování životního díla Leoše Janáčka i poznání jeho života a osobnosti. K dosažení svého účelu podporuje Nadace zejména tyto okruhy:

  • vydávání a všechny formy šíření děl Leoše Janáčka, včetně zvukových, obrazových a jiných záznamů
  • vznik závažných a hodnotných vědeckých, literárních, publicistických i výtvarných prací o jeho životu a díle
  • provedení důstojných záměrů k uchování a uctění památky a díla Leoše Janáčka, či k rozvoji intencí jím sledovaných
  • vznik vynikajících interpretačních výkonů při provádění jeho děl a dalších významných děl se vztahem k jeho životu a dílu
  • mladé nadané umělce a autory při výše uvedených činnostech
  • získávání a uchování památek vztahujících se k osobě autora, jeho dílu a době

Všem žadatelům o podporu, příspěvek nebo grant na uměleckou činnost, pořadatelský záměr nebo jiný projekt, který je v souladu s podpůrnou činností Nadace Leoše Janáčka je poskytnut jednotný formulář. Žádost je nezbytné zaslat jak poštou, tak v elektronické verzi.

Termíny pro přijímání žádostí na podporu projektů nebo uměleckou činnost nejsou pro rok 2018 prozatím zveřejněny.

Předpokladem je vždy poslední pracovní den v měsíci: únor, květen, srpen a listopad 2018. Termíny budou aktualizovány po zveřejnění ze strany poskytovatele.

Veškeré informace k podpoře naleznete zde.