Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webNadace Leoše Janáčka

Poskytovatel Nadace Leoše Janáčka
Grantový program Nadační příspěvek Nadace Leoše Janáčka
 

Uzávěrka poskytovatele

28. února 2018Účelem Nadace Leoše Janáčka je všestranně pomáhat k poznávání, šíření a uplatňování životního díla Leoše Janáčka i poznání jeho života a osobnosti. K dosažení svého účelu podporuje Nadace zejména tyto okruhy:

  • vydávání a všechny formy šíření děl Leoše Janáčka, včetně zvukových, obrazových a jiných záznamů
  • vznik závažných a hodnotných vědeckých, literárních, publicistických i výtvarných prací o jeho životu a díle
  • provedení důstojných záměrů k uchování a uctění památky a díla Leoše Janáčka, či k rozvoji intencí jím sledovaných
  • vznik vynikajících interpretačních výkonů při provádění jeho děl a dalších významných děl se vztahem k jeho životu a dílu
  • mladé nadané umělce a autory při výše uvedených činnostech
  • získávání a uchování památek vztahujících se k osobě autora, jeho dílu a době

Všem žadatelům o podporu, příspěvek nebo grant na uměleckou činnost, pořadatelský záměr nebo jiný projekt, který je v souladu s podpůrnou činností Nadace Leoše Janáčka je poskytnut jednotný formulář. Žádost je nezbytné zaslat jak poštou, tak v elektronické verzi.

Termíny pro přijímání žádostí na podporu projektů nebo uměleckou činnost nejsou pro rok 2018 prozatím zveřejněny.

 

Předpokladem je vždy poslední pracovní den v měsíci únor, květen, srpen a listopad 2018. Termíny budou aktualizovány po zveřejnění ze strany poskytovatele.

Veškeré informace k podpoře naleznete zde.