Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webNadace pro současné umění Praha

Poskytovatel Nadace pro současné umění Praha
Grantový program Grant na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci
Určen pro Studenti a pedagogové
 

Uzávěrka poskytovatele

1. června 2018Cílem činnosti NSU Praha je podpora rozvoje současného výtvarného umění jako důležité součásti harmonicky se rozvíjející občanské společnosti.  Dvě nejdůležitější kritéria, podle kterých jsou rozdělovány nadační příspěvky a volena základní strategie činnosti je kritérium umělecké kvality a kritérium sociální působnosti umění. Aktivita NSU Praha je bezprostředně zaměřena na podporu jednotlivců a institucí působících na území České republiky. Důležitá je orientace na současné umění, podporou realizace, prezentace umělecké invence jednotlivých umělců přispívá Nadace k posílení role individua ve společnosti. Grantový program NSU Praha je vyhlašován každoročně od r. 1993, cílem programu je podpora vzniku a veřejné prezentace děl současného umění se zřetelem na vysokou uměleckou kvalitu a předpokládané umělecké působení předložených projektů. O grant může požádat umělec, kurátor i instituce.

V rámci grantového programu NSU Praha jsou udělovány tyto granty:

  • Grant na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci
  • Grant na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru
  • Grant na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority

Žádost o grant musí být doručena poštou nebo osobně do sídla Nadace na formuláři uvedeném Nadací. Výsledek hodnocení a rozhodnutí o udělení grantu bude žadateli oznámen do jednoho měsíce po uzávěrce.

NSÚ nově navázala spolupráci s organizací Gestor z.s. Tato spolupráce se týká také oblasti rozdělení grantů na rok 2018. Výzva bude zveřejněna pravděpodobně v průběhu března. Uzávěrka příjímání žádostí je plánována tři měsíce po vyhlášení výzvy. Aktuální veze přihlášky prozatím nebyla zveřejněna.