NBM - Nadační příspěvky

Poskytovatel Nadace Bohuslava Martinů
Grantový program Nadační příspěvek Bohuslava Martinů
 

Uzávěrka poskytovatele

1. října 2018


Uzávěrka žádostí pro všechny akce plánované v následujícím roce je 1. října 2018.

Správní rada NBM zohlední ty žádosti, které se ukáží být aktuální a přínosné ve smyslu základního poslání nadace nebo jestliže se objeví zásadní okolnost či překážka, která regulérnímu podání ve vypsaném termínu bránila.

Žádosti musí být podávány tak, aby případný nadační příspěvek byl schválen před uskutečněním plánovaného koncertu či projektu. Poskytnout příspěvek na již uskutečněnou akci nelze.

Žádost musí mít všechny náležitosti uvedené v Podmínkách pro podání žádosti.

K žádosti je nutné vyplnit formulář (viz příloha).

Termín uzávěrky poskytovatele není interním termínem AMU.