NČHF - nadační příspěvky

Poskytovatel Nadace český hudební fond
Grantový program Nadační příspěvek Český hudební fond
 

Uzávěrka poskytovatele

31. března 2018


Nadace Český hudební fond poskytuje v souladu se svým posláním přísvěvky právnickým a fyzickým osobám, které jsou činné v oblasti české hudební kultury.

Termín podání přihlášek 31. března 2018.

1/ Grantové řízení - podpora konkrétních projektů v oblasti skladatelské, interpretační a muzikologické. Pro každou oblast jsou vypisovány tematické okruhy a přesné podmínky. Prioritou je podpora soudobé české hudby, za niž je považována tvorba vzniklá od druhé poloviny 20. století do současnosti.

2/ Výběrové řízení - příjem žádostí, které nevyhovují zadání nebo podmínkám grantového řízení. Účelem výběrového řízení je podpora takových hudebních aktivit, jejichž význam je nepochybný a nezastupitelný; koncertní činnost Kruhů přátel hudby, hudební festivaly, interpretační a skladatelské soutěže a kurzy, koncertní cykly, středoškolské a vysokoškolské studium hudby aj.

Veškeré podrobné informace jsou k dispozici na webu poskytovatele.

Termín příjmu žádostí nepředstavuje interní termín AMU.