Granty Nadace ČLF

Poskytovatel Nadace český literární fond
Grantový program Nadační příspěvek Český literární fond
 
Anotace Nadační program specifikuje pro každý kalendářní rok oblasti podpor udělovaných Nadací ČLF, která při svém hodnocení upřednostňuje podporu umělecky náročných tvůrčích projektů, které se obrací k užším okruhům čtenářů či diváků a jejichž potřeba podpory je než větší u tvorby, která se řadí do uměleckého mainstreamu. V oblasti vědy je dlouhodobou prioritou podpora vědeckých periodik a mladých vědců.

Uzávěrka poskytovatele

28. února 2018Každý žadatel o grant může podat max. 5 přihlášek, z toho pro jednu oblast max. 3 přihlášky. Z grantového řízení jsou vyloučeny veškeré sborníky. Rozpětí finančního příspěvku ovlivňuje rozhodnutí expertní skupiny a celková výše uvolněných finančních prostředků pro tuto formu podpory. Stipendia pro fyzické osoby mohou být udělena buď jednorázově, nebo po dobu několika kalendářních měsíců. Maximální částka je 7 tis. Kč vyplácena po dobu 6 měsíců (tedy max. 42 tis. Kč).

Termín pro podání Žádosti na NČLF je úterý 28. února 2018.

Termín pro podání Žádosti na poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou: 23. března 2018 a 7. září 2018.

Aktuální verzi přihlášky a podrobné pokyny naleznete zde.

Oblastní podpor udělovaných Nadací ČLF jsou rozděleny do čtyř Nadačních programů:

1/ Literatura

Grant: na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo), včetně překladu do českého jazyka

2/ Dramatická tvorba

Grant: na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění, včetně překladu do českého jazyka pro absolventy uměleckých škol bez angažmá v profesionálních divadlech (výhradně pro interprety – výkonné umělce)

3/ Publicistika

Grant: na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů, včetně překladu do českého jazyka

4/ Věda

Grant: podpora vydávání závazných vědeckých časopisů