Ministerstvo kultury ČR - Příjem žádosti o stipendium na rok 2018

Poskytovatel Ministerstvo kultury ČR
Grantový program Odbor umění, literatury a knihoven MK ČR
 

Uzávěrka poskytovatele

2. dubna 2018


Odbor umění, literatury a knihoven MK ČR vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro rok 2018.

Žádosti o stipendia jsou přijímány v oblasti profesionálního umění, v oborech: divadlo a tanec, hudba, literatura a výtvarné umění.

Termín uzávěrky poskytovatele je 2. dubna 2018.

Přílohy žádosti o stipendium:

1/ Podrobný popis projektu (viz doporučení ke struktuře popisu projektu)

2/ Rozpočet projektu včetně komentáře (na předepsaném rozpočtovém formuláři)

3/ Přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti

4/ V případě žádosti o studijní stipendium: nabídka a podmínky pracoviště, na němž se má studijní pobyt uskutečnit

5/ Další přílohy dle specifických požadavků pro jednotlivé umělecké obory (viz podmínky s. 2-3)

Veškeré informace vč. všech dokumentů na webu poskytovatele.

Uvedený termín je termínem poskytovatele, nikoliv interním termínem AMU.