Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webStipendia francouzské vlády

Poskytovatel Francouzské velvyslanectví v České republice
Grantový program Stipendia francouzské vlády
Určen pro Studenti a pedagogové
 

Uzávěrka poskytovatele

16. března 2018Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech.

Doktorandské studium pod dvojím vedením probíhá současně na české a francouzské vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplom z obou zúčastněných institucí. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského vedoucího. Stipendium francouzské vlády na doktorandská studia pod dvojím vedením je udělováno na max. 3 roky, bez možnosti prodloužení.

Po dobu tří let pobývá doktorand střídavě na jedné z univerzit. V rámci tří pobytů ve Francii pobírá doktorand po dobu pěti měsíců stipendium francouzské vlády. Výše stipendia je stanovena na 767,0 € / měsíc/doktorandské studium a 795,0 € / výzkumná stáž, dopravu do Francie si stipendista hradí sám, ostatní podmínky viz příloha.

Výzkumná stáž trvá 1 až 3 měsíce a musí být vykonána na univerzitě, výzkumném centru či v univerzitní nemocnici. Tato stáž odpovídá určité potřebě kandidáta pobývat právě ve Francii (potřeba seznámit se se specifickým výzkumným zařízením či technikou, materiály, dokumenty, pracovat na studii týkající se Francie, účastnit se školení ve Francii apod.).

Stipendia jsou určena studentům zapsaným na české výzkumné instituci, kteří již obdrželi nebo před odjezdem na studia do Francie získají diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom a odpovídající akademický titul Ing. nebo Mgr.).

Stipendia jsou určena také nefrankofonním studentům, podmínkou je písemný souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem v angličtině.

Žádost o stipendium musí být doručena v elektronické podobě do 16. března 2018 do 17:00 hod., na email: sciences.prague@gmail.com.

Žadatel se řídí pokyny uvedenými v Podmínkách pro doktorandské studium a Podmínkách pro výzkumnou stáž. Výsledky budou známy začátkem května 2018.