Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webStipendia Nadace ČLF

Poskytovatel Nadace český literární fond
Grantový program Cestovní stipendia vědeckých pracovníků
 
Anotace Nadační program specifikuje pro každý kalendářní rok oblasti podpor udělovaných Nadací ČLF, která při svém hodnocení upřednostňuje podporu umělecky náročných tvůrčích projektů, které se obrací k užším okruhům čtenářů či diváků a jejichž potřeba podpory je než větší u tvorby, která se řadí do uměleckého mainstreamu. V oblasti vědy je dlouhodobou prioritou podpora vědeckých periodik a mladých vědců.

Uzávěrka poskytovatele

23. března 2018Každý žadatel o grant může podat max. 5 přihlášek, z toho pro jednu oblast max. 3 přihlášky. Z grantového řízení jsou vyloučeny veškeré sborníky. Rozpětí finančního příspěvku ovlivňuje rozhodnutí expertní skupiny a celková výše uvolněných finančních prostředků pro tuto formu podpory. Stipendia pro fyzické osoby mohou být udělena buď jednorázově, nebo po dobu několika kalendářních měsíců. Maximální částka je 7 tis. Kč vyplácena po dobu 6 měsíců (tedy max. 42 tis. Kč).

Termín pro podání Žádosti na poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou: 23. března 2018 a 7. září 2018.

Aktuální verzi přihlášky a podrobné pokyny naleznete zde.

Oblastní podpor udělovaných Nadací ČLF jsou rozděleny do čtyř Nadačních programů:

1/ Literatura

Stipendia: na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo), včetně překladu do českého jazyka

2/ Dramatická tvorba

Stipendia: na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie, včetně překladu do českého jazyka na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského rozsahu

3/ Publicistika

Stipendia: na vytvoření publicistických děl významného společenského dosahu, včetně překladu do českého jazyka

4/ Věda

Stipendia: cestovní stipendia vědeckých pracovníků do 35 let