Stipendia pro pedagogy a vědce

Poskytovatel DAAD - Německá akademická a výměnná služba
Grantový program DAAD Research Stays for University Academics and Scientists
Určen pro Pedagogové
 

Uzávěrka poskytovatele

1. května 2018Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých výzkumných pobytů a tím také podpora výměny zkušeností a mezinárodní spolupráce.

Žádost o stipendium mohou podat vysokoškolští pedagogové, akademici a vědci, kteří absolvovali doktorský studijní program a působí na akademické půdě nebo výzkumném ústavu v domovské zemi.

Výzkum je prováděn ve státních institucích vysokých škol, na státních vysokých školách nebo v neuniverzitních výzkumných ústavech v Německu.

Stipendium je poskytováno na dobu 1 - 3 měsíců a je možné jej získat nejvýše jednou za tři roky.

Financování je poskytováno ve výši 2 tis. € / měsíčně pro asistenty, pedagogy, docenty a lektory; a dále ve výši 2 150 € / měsíčně pro profesory.

Ze stipendií nelze hradit cestovní náklady a účast na seminářích či konferencích.

Termín uzávěrky příjmu přihlášek je 1. května 2018.

Mezi nejdůležitější kritéria při výběru patří dobře naplánovaný přínosný výzkumný projekt a dále také akademické úspěchy a publikační činnost, která musí být dostatečně popsána v CV a seznamu publikací.

Veškeré podrobné informace jsou dostupné na webu poskytovatele.

Informace o stipendijních programech DAAD pro Českou republiku poskytuje DAAD IC Praha.

Termín uzávěrky poskytovatele není interním termínem AMU.