Stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Poskytovatel Česko-bavorská vysokoškolská agentura
Grantový program Stipendijní a grantové programy
Určen pro Studenti a pedagogové
 

Uzávěrka poskytovatele

20. dubna 2018Česko-bavorská vysokoškolská agentura vyhlásila aktuální stipendijní a grantové programy, do kterých se mohou v roce 2018 zapojit zájemci z České republiky.

- Stipendia na kurzy němčiny a letní školy v Bavorsku pro studenty, pedagogy a vědce z celé ČR, termín žádostí do 20. dubna 2018

- Program podpory česko-bavorských akademických projektů (konference, workshopy, letní i zimní školy, exkurze, příprava projektů - žadatelem musí být bavorská VŠ)

- Program podpory studijních, přednáškových a vědeckých pobytů v České republice a v Bavorsku (žadatelem musí být bavorská VŠ)

V případě dotazů lze kontaktovat projektovou manažerku R. Bonackovou emailem na sekretariat@btha.de (dotazy možno zaslat v českém jazyce).

Veškeré podrobné informace k programům naleznete www.btha.de

Termín podání žádosti představuje termín poskytovatele, nikoliv interní termín AMU.