Stipendijní pobyty na Tchai-wanu

Poskytovatel Taipei Economic and Cultural Office
Grantový program Taiwan Scholarship Program
Určen pro Studenti
 

Uzávěrka poskytovatele

31. března 2018


Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (Taipei Economic and Cultural Office) v Praze nabízí stipendium ke studiu na Tchaj-wanu ve stipendijním programu "Taiwan Scholarship Program".

Tento stipendijní program je financován tchajwanským ministerstvem školství a je určen pro bakalářské, magisterské i doktorandské studium (preferováno je magisterské a doktorandské).

Stipendium se uděluje na akademický rok, který začíná 1. září a končí 31. srpna; v průběhu je možné zažádat si o prodloužení výplaty stipendia o další rok.

Podmínkou přijetí je příslušná úroveň vzdělání, výborné studijní výsledky, české státní občanství a velmi dobrá znalost jazyka, ve kterém má studium probíhat (angličtina nebo čínština).

Lze se hlásit jak do studijních programů vedených v anglickém jazyce, tak do studijních programů vedených v čínštině.

Na rok 2018 je k dispozici nejvíce stipendijních míst v porovnání s ostatními roky.

Veškeré podrobné informace, formulář přihlášky a pokyny pro podání žádostí jsou zveřejněny na webu poskytovale.

Termín uzávěrky pro podání žádostí je 31. března 2018.

Žádosti se předkládají přímo na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze.

Termín uzávěrky poskytovatele není interním termínem AMU.