Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webVeřejné grantové řízení Podpora regionů 2018

Poskytovatel ČEZ
Grantový program Podpora regionů
 

Uzávěrka poskytovatele

16. prosince 2018Grantové řízení je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena.

Příjem žádostí probíhá od 2. ledna do 16. prosince 2018.

Veškeré podrobné informace o grantovém řízení naleznete na webu poskytovatele.

Termín poskytovatele není interním termínem AMU.