Veřejné grantové řízení Podpora regionů 2018

Poskytovatel ČEZ
Grantový program Podpora regionů
 

Uzávěrka poskytovatele

16. prosince 2018Grantové řízení je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena.

Příjem žádostí probíhá od 2. ledna do 16. prosince 2018.

Veškeré podrobné informace o grantovém řízení naleznete na webu poskytovatele.

Termín poskytovatele není interním termínem AMU.