GENDER-NET PLUS COFUND

Poskytovatel TAČR
Grantový program GENDER-NET PLUS COFUND
 
Anotace TA ČR informuje o vyhlášení společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund, do které můžete podávat projekty.

Uzávěrka poskytovatele

1. března 2018Výzva se tematicky zaměřuje na projekty, které zohledňují v obsahu výzkumu genderovou dimenzi. TA ČR v této výzvě podpoří české subjekty v nejúspěšnějších projektech (přičemž podmínkou je zaměření projektů na aplikovaný výzkum) v celkové výši 740 700 €. Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu je 85 % na českou část projektu. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 1. března 2018 (17:00 CET). Témata společné výzvy jsou:

1. Good health and well-being

●     Gender-based violence

●     Sex, gender and ageing

●     Sex, gender and health

2. Infrastructure, industrialization and innovation

●     Gender and new technologies

●     Gender in entrepreneurship and in the innovation system

3. Climate action

●     Gender dimension in climate behaviour and decision-making

Více informací k tématům naleznete v dokumentu Announcement of Opportunity - Call Topics

Seznam zemí a poskytovatelů podpory:

flags

Kdo může podat projekt?

Výzva bude vyžadovat, aby projekty předkládala mezinárodní konsorcia složená z partnerů z nejméně tří zúčastněných zemí (viz přehled zemí výše). 

Aby konsorcium projektu bylo způsobilé, musí být splněna následující kritéria:

●      délka projektů max 36 měsíců

●      nejzazší termín začátku řešení projektu 1.3.2019

●      nejzazší termín konce projektu 31.12.2021

●      mezinárodní konsorcium:

○      musí mít minimálně tři partnery;

○      partneři musí být z nejméně tří odlišných zemí

●      každý partner musí splnit své národní podmínky - viz Funding Organisation Rules

Jak probíhá příjem projektů?

Dle české legislativy je nutné společnou výzvu realizovat ve dvou fázích:

-       mezinárodní výzva

-       národní výzva

V mezinárodní výzvě se uplatňuje proces podání žádosti o finanční podporu ve dvou stupních. Nejprve jsou žadatelé vyzváni, aby předložili zkrácenou verzi návrhu projektové žádosti (tzv. pre-proposal). Pokud budou vybráni v prvním stupni hodnocení, předloží úplný návrh projektové žádosti (tzv. full proposal). Jeden z partnerů konsorcia projektu je vždy určen do role koordinátora projektu a potvrzuje za celé konsorcium odeslání společného projektového návrhu prostřednictvím elektronického systému pro podávání žádostí (EPSS).

Elektronický systém společně s dalšími informacemi k mezinárodní výzvě a příručkou pro podání žádosti  je k dispozici na stránkách http://gender-net-plus.eu/joint-call/cofunded-call/.