Žádosti o finanční příspěvek - Mládež a školy (červen)

Poskytovatel Česko-německý fond budoucnosti
Grantový program Žádosti o finanční příspěvek - Mládež a školy
Určen pro Studenti
 

Uzávěrka poskytovatele

30. června 2018K nejdůležitějším úlohám Česko-německého fondu budoucnosti patří rozvoj a podpora osobních kontaktů mezi mladými lidmi z obou zemí.

Fond budoucnosti podporuje angažované skupiny mládeže různého věku a nejrůznějšího zaměření. Ať už se jedná o workcampy pro obecně prospěšné projekty, společná koncertní, taneční nebo divadelní představení, může Fond budoucnosti pomoci při jejich realizaci.

Žádost o finanční příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti se podává elektronicky prostřednictvím on-line formuláře (viz webové stránky poskytovatele).

Termín uzávěrky příjmu přihlášek je 30. června 2018.

Veškeré podrobné informace včetně přihlášky a povinných příloh jsou k dispozici na webu poskytovatele.

Termín poskytovatele není interním termínem AMU.