Právě vyšel 40. svazek velké řady edice Disk České drama a český hrdina

Jaroslav Vostrý a Zuzana Sílová: České drama a český hrdina

Edice Disk Velká řada – svazek 40 Kniha je věnována 100. výročí 28. října 1918

Více o Edici Disk na webu edicedisk.amu.cz/

Připravil Ústav teorie scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, vydalo Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze; 1. vydání, Praha 2017; ISBN 978-80-7437-242-1 (KANT), 978-80-7331-450-7 (AMU); objednávky přijímá kant@kant-books.com, též

https://www.kosmas.cz/knihy/238312/ceske-drama-a-cesky-hrdina/; pro pedagogy a studenty k dostání za sníženou cenu v knihovně DAMU, Karlova 26, Praha 1.

15. prosinec 2017

.