Výuka na VŠ s účinností ode dne 21. září 2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy, kterým se s účinností ode dne 21. září 2020 od 0:00 hodin do 31. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje:

Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole.

ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI SE NEVZTAHUJE NA:

20. září 2020

.