Nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví -upravující podmínky vstupu na území ČR a karanténní opatření

Dovolujeme si vás informovat, že dne 21. 9. 2020 nabylo účinnosti nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Toto opaření upravuje podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření. Seznam zemí s nízkým rizikem naleznete: zde (viz příloha).

Od pondělí 21. září 2020 mají osoby cestující ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, nově povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Formulář je dostupný zde: http://www.prijezdovyformular.cz/. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.  Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.

V rámci cestování mezi zeměmi EU je nově možné předložit po příjezdu výsledek PCR testu, který byl proveden v jiném členském státu EU a není starší více než 72 hodin. Tuto možnost mají občané EU, včetně občanů ČR a občanů třetích zemí s povoleným pobytem v EU. Opatřením došlo i k rozšíření okruhu osob, které mohou do ČR přicestovat za svým partnerem. Nově mohou po prokázání dlouhodobého partnerského vztahu přijíždět partneři občanů EU s přechodným pobytem nad 90 dní nebo trvalým pobytem v ČR. Další informace naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-s-nizkym-rizikem-nakazy-se-od-21-zari-nezmeni-ministerstvo-zdravotnictvi-spustilo-online-prijezdovy-formular-do-cr/.​

Text Ochranného opatření a seznam zemí s nízkým rizikem nákazy se nachází v příloze. Informace Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru v anglickém jazyce naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/en/ a Ministerstva vnitra - https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

23. září 2020

Přílohy:

None (0 bajtů) None (0 bajtů)


.