Veletrh pražských veřejných vysokých škol se uskuteční ve čtvrtek 1. února 2018 v budově Fakulty stavební ČVUT

Akademie múzických umění v Praze se již třetím rokem účastní veletrhu pomaturitního vzdělávání. Osm pražských veřejných vysokých škol představí své bakalářské a magisterské studijní programy a pomohou s výběrem toho pravého.

Kromě možnosti individuální komunikace se zástupci škol budou v průběhu dne probíhat i souhrnné celoškolské prezentace, které ocení zejména ti nerozhodnutí.

Více informací najdete na webu. Vstup je zdarma.

Seznam vystavovatelů:
Akademie múzických umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Univerzita Karlova
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

8. leden 2018

.